Pyrolysanläggning för avfallsdäck

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Kontinuerligt avfallspyrolysanläggning

    Kommer att splittras fragment av däcket efter en bandtransportör, remskala, skruvtransportör, etc till undertrycket i det kontinuerliga pyrolyssystemet genom pyrolys, i systemet efter gasfas reaktionstemperatur 450-550 ℃ under förutsättning av vakuum snabb pyrolys reaktion, generera pyrolysolja, kimrök, pyrolystråd och brännbar gas, brännbar gas genom separering av olja och gasåtervinningsenhet efter att ha gått in i den heta masugnen, för hela produktionssystemet för att ge reaktionsvärmen, uppnå självförsörjning i energi;
  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Partityp Pyrolysanläggning för avfallsdäck

    Pyrolysmetoden är en av de omfattande och högt förädlade metoderna vid behandling av avfallsdäck. Genom pyrolystekniken för avfallsbehandlingsutrustning kan råvaror som avfallsdäck och plastavfall bearbetas för att erhålla bränsle, kolsvart och ståltråd. Processen har egenskaperna noll föroreningar och högt oljeutbyte.