Utrustning för krossning av avfallsdäck

  • Waste Tire Crushing Equipment

    Utrustning för krossning av avfallsdäck

    Produktionslinjen för avfallshantering är en storskalig komplett uppsättning utrustning som helt separerar de tre viktigaste råvarorna i däcket: gummi, ståltråd och fiber vid rumstemperatur och realiserar 100% återvinning. Produktionslinjen för avfallsdäckbearbetning kan återvinna däck inom diametern 400-3000 mm enligt kundens krav, med stark tillämpbarhet, utmatningsstorleken kan kontrolleras inom intervallet 5-100 mm, och produktionen kan nå 200-10000 kg / h . Produktionslinjen går vid rumstemperatur och kommer inte att orsaka sekundär förorening av miljön. Produktionslinjen antar PLC-styrsystem, som är lätt att använda och underhålla, med låg energiförbrukning och lång livslängd.