Avfall Plast Pyrolysanläggning

  • Waste Plastic Pyrolysis Plant

    Avfall Plast Pyrolysanläggning

    Används för resursanvändning av plastavfall. Genom den grundliga nedbrytningen av högmolekylära polymerer i avfallsprodukter återgår de till tillståndet för små molekyler eller monomerer för att producera eldningsolja och fasta bränslen. Med utgångspunkt från säkerhet, miljöskydd och kontinuerlig och stabil drift, återvinning, ofarlighet och minskning av plastavfall. Företagets produktionslinje för pyrolysavfall i plast använder en speciell kompositkatalysator och ett speciellt kompositavkloringsmedel för att avlägsna syra gaser som väteklorid som genereras genom sprickbildning av PVC i tid, vilket förlänger utrustningens livslängd.