Krossutrustning för plastavfall

  • Waste Plastic Crushing Equipment

    Krossutrustning för plastavfall

    Plastkross används i stor utsträckning vid återvinning av plastavfall och återvinning av plastskrot plastkrossmotoreffekt mellan 3,5 och 150 kilowatt, skärvalsens hastighet är i allmänhet mellan 150 och 500 rpm, strukturen har en tangentmatning, toppmatningspunkter; Kniven rullen skiljer sig från den massiva knivvalsen och den ihåliga knivvalsen.