Oljeslam Pyrolysanläggning

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Oljeslam Pyrolysanläggning

    Den används för att minska, ofarlig behandling och resursanvändning av slam för att förverkliga markrensning. Genom att separera vattnet och det organiska materialet i slammet från jorden är mineraloljehalten i den fasta produkten efter sprickbehandling mindre än 0 05%. Under förutsättning av säkerhet, miljöskydd och kontinuerlig och stabil drift, slamminskning, ofarlig behandling och resursutnyttjande.