Global Pyrolysis Oil Market (2020-2025) - Tillväxt, trender och prognoser

De viktigaste faktorerna som driver marknadsutvecklingen är den växande efterfrågan på pyrolysolja som används för att generera värme och el och den växande efterfrågan inom bränslesektorn. Å andra sidan är problemen i samband med lagring och transport av pyrolysolja och de ogynnsamma förhållandena på grund av COVID-19-utbrottet stora begränsningar som förväntas hindra marknadstillväxten.
Pyrolysolja är ett syntetiskt bränsle som kan ersätta petroleum. Det kallas också bioråolja eller bioolja.
Det förväntas att Nordamerika kommer att dominera marknaden för pyrolysolja under prognosperioden. I länder som USA och Kanada ökar efterfrågan på pyrolysolja på grund av utvecklingen av industriell dieselmotor och industriell pannindustri.


Inläggstid: Jan-12-2021