Uppvärmningsutrustning

  • burner

    brännare

    Pannbrännare hänvisar till pannbrännare, pannbrännare och gaspanna är den viktigaste stödhjälpmedlen, pannbrännaren är huvudsakligen uppdelad i bränslebrännare och gasbrännare och dubbelbränslebrännare, inklusive bränslebrännare kan delas in i lätt oljebrännare tungoljebrännare, lätt olja hänvisar huvudsakligen till diesel, tungolja avser oljeutvinningsbensin, dieselolja efter resten av tungolja; gasbrännare kan delas in i naturgasbrännare, stadsgasbrännare, gasolbrännare och biogasbrännare.
  • hot blast heater

    varmluftsvärmare

    Den heta masugnen är en typ av värmeutrustning med hög effektivitet och energibesparing. Uppvärmningshastigheten är snabb och det tar bara 20 minuter från uppvärmning till normal drift. Hög grad av automatisering, vindtemperatur kan justeras godtyckligt inom det nominella området .Varmluften är stabil och temperaturkontrollens noggrannhet kan ligga inom ± 5 ℃. Säker och pålitlig, komplett säkerhetsanordning.