Pyrolysanläggning för hushållsavfall

  • Domestic waste pyrolysis plant

    Pyrolysanläggning för hushållsavfall

    Kommunalt fast avfall och fast hushållsavfall består i allmänhet av kasserade dagliga förbrukningsvaror. Detta vanliga avfallet placeras vanligtvis i en svart påse eller soptunnor som innehåller en blandning av våta och torra återvinningsbara material, organiska, oorganiska och biologiskt nedbrytbara material.
    Stadshushållsavfall och hushållsavfall består i allmänhet av kasserade dagliga förbrukningsvaror. Denna typ av vanligt sopor placeras vanligtvis i en svart påse eller papperskorg, som innehåller en blandning av våta och torra återvinningsbara material, organiska, oorganiska och biologiskt nedbrytbara material.
    Utrustningen för hushållsavfallshantering som vårt företag har undersökt och tillverkat är helt automatiserad från utfodring till slutet av sorteringsprocessen. Det kan bearbeta 300-500 ton per dag och behöver bara 3-5 personer för att fungera. Hela utrustningen kräver inte eld, kemiska råvaror och vatten. Det är ett miljöskyddsåtervinningsprojekt som förespråkas av staten.