Kontinuerligt avfallspyrolysanläggning

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Kontinuerligt avfallspyrolysanläggning

    Kommer att splittras fragment av däcket efter en bandtransportör, remskala, skruvtransportör, etc till undertrycket i det kontinuerliga pyrolyssystemet genom pyrolys, i systemet efter gasfas reaktionstemperatur 450-550 ℃ under förutsättning av vakuum snabb pyrolys reaktion, generera pyrolysolja, kimrök, pyrolystråd och brännbar gas, brännbar gas genom separering av olja och gasåtervinningsenhet efter att ha gått in i den heta masugnen, för hela produktionssystemet för att ge reaktionsvärmen, uppnå självförsörjning i energi;