Sliputrustning för kolsvart

  • Carbon Black Grinding Equipment

    Sliputrustning för kolsvart

    Material av käftkross brutit, under hinkhissens verkan, skickades till förvaringsfacket, efter att genom elektromagnetisk vibrerande matare kommer att leverera material jämnt och ordnat till Raymond kvarn för slipning, efter att slippulvret under inverkan av fläkt blåser sorteringsanalysen maskin, efter separering av material från rörledningen till stor cyklon för att samla pulver, senare i utmatningen av utmatning av munnen, för att slutföra slipningsprocessen av kolsvart.