Brännare

  • burner

    brännare

    Pannbrännare hänvisar till pannbrännare, pannbrännare och gaspanna är den viktigaste stödhjälpmedlen, pannbrännaren är huvudsakligen uppdelad i bränslebrännare och gasbrännare och dubbelbränslebrännare, inklusive bränslebrännare kan delas in i lätt oljebrännare tungoljebrännare, lätt olja hänvisar huvudsakligen till diesel, tungolja avser oljeutvinningsbensin, dieselolja efter resten av tungolja; gasbrännare kan delas in i naturgasbrännare, stadsgasbrännare, gasolbrännare och biogasbrännare.